PRIVATUMO POLITIKA (paskutinio atnaujinimo data 2023-09-28)

Šioje privatumo politikoje yra pateikiama informacija, kaip duomenų valdytojas UAB "Autodinos Servisas LT ", registruotos buveinės adresas T. Ševčenkos g. 16A, Vilnius (veiklos adresas: Laisvės pr. 43b, Vilnius), kodas 3054314842, tel.: +370 698 18 118, el.paštas info@moto-centras.lt arba info@autodinaracing.lt (toliau Bendrovė arba Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis.

Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie lankosi Bendrovės interneto svetainėse:

https://moto-centras.lt

https://autodinaracing.lt/

https://autodinosservisas.lt/

taip pat Bendrovės Facebook paskyroje adresu https://www.facebook.com/autodinosservisas,

teikia užklausas Bendrovei elektroniniu paštu, per Bendrovės Facebook paskyroje (https://www.facebook.com/autodinosservisas) esančius susirašinėjimo įrankius (Messenger programa, komentarų skiltis ir kt.), pranešimais telefonu (SMS, Viber, Whats App) ir Skype programa (Autodinaracing), taip pat Bendrovės fiziniams lankytojams.

Lankydamasis Bendrovėje fiziškai, teikdamas Bendrovei elektroninius paklausimus ar tęsdamas naršymą Privatumo politikoje nurodytose interneto svetainėse, lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad yra susipažinęs su šia Privatumo politika ir supranta jos nuostatas.

Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

SLAPUKAI

Privatumo politikoje nurodytose interneto svetainėse Bendrovė naudoja slapukus (angl. „Cookies“). Slapukai – tai nedideli informacijos failai, kuriuos Jūsų naudojamo įrenginio (kompiuterio, telefono, planšetės ar kt.) naršyklė priima iš interneto svetainės ir išsaugo Jūsų įrenginyje, pirmiausia tikslu užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą.

Būtini slapukai padeda padaryti svetainę tinkama naudoti, nes įgalina pagrindines funkcijas, pvz.: puslapio naršymą ir prieigą prie saugių svetainės sričių. Svetainė negali tinkamai veikti be šių slapukų, todėl jie negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti asmenį, ir dažniausiai yra laikini, ištrinami lankytojui išėjus iš svetainės ar užvėrus naršyklę. Privatumo politikoje nurodytose Bendrovės interneto svetainėse naudojami šie būtini slapukai: twk_idm_key, twk_uuid_*.

Kiti Privatumo politikoje nurodytose Bendrovės interneto svetainėse naudojami slapukai yra pasirenkami, juos galima įjungti arba išjungti naudojantis naršyklės nustatymais (kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo greitį, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės):

Funkciniai slapukai naudojami puslapio funkcionalumui užtikrinti, saugo sesijos metu priskirtą unikalų sesijos numerį (ID). Privatumo politikoje nurodytose Bendrovės interneto svetainėse naudojami šie funkciniai slapukai, ištrinami lankytojui išėjus iš svetainės ar užvėrus naršyklę: PHPSESSID, TawkConnectionTime (saugojimo terminas nenumatytas).

Statistiniai slapukai analizuoja svetainės lankytojų elgseną ir renka bendrojo pobūdžio anoniminius duomenis (pavyzdžiui, apie svetainės lankytojų skaičių, aplankytus puslapius, praleistą laiką svetainėje, iš kur lankytojai pateko į svetainę ir pan.). Privatumo politikoje nurodytose Bendrovės interneto svetainėse naudojami šie statistiniai slapukai: _pk_id (numatytasis saugojimas 13 mėnesių); _pk_ref (numatytasis saugojimas 6 mėnesiai); _pk_ses (numatytasis saugojimas 30 minučių).

Trečiųjų šalių slapukai, skirtus atskirti unikalų svetainės lankytoją, sekti interneto svetainės lankytojo seansą, nustatyti, ar dabartinis unikalus lankytojas apsilanko/neapsilanko dar kartą toje pačioje svetainėje, išsaugoti informaciją, reikalingą srauto šaltinio nustatymui. Privatumo politikoje nurodytose Bendrovės interneto svetainėse naudojami Google Analytics slapukai: __utma (numatytasis saugojimas 2 metai), __utmb (numatytasis saugojimas 30 minučių), _utmc (saugojimo terminas nenumatytas), __utmt (numatytasis saugojimas 10 minučių), __utmz (numatytasis saugojimas 6 mėnesiai).

Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už trečiųjų šalių interneto svetainių, į kurias patenkama per Bendrovės svetainėje esančias nuorodas, turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus, todėl jei iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų valdytojų privatumo politikomis.

Tiksliniai (rinkodaros) slapukai skirti išbandyti reklamos efektyvumą svetainėse, kuriose naudojamos Google Adsense paslaugos, sukuriant Jūsų pomėgių profilį ir rodant Jums aktualius skelbimus kitose svetainėse (_gcl_au slapukas, saugojimo terminas nenumatytas). Facebook naudojamas _fbp slapukas skirtas stebėti ir saugoti informaciją apie svetainių lankomumą (numatytasis saugojimas 3 mėnesiai).

Bendrovės Facebook paskyrai yra taikomos „Facebook“ lankytojų ir „Messenger“ naudotojų stebėsenos technologijos, naudojamos lankytojo identifikacijai, jo elgsenos monitoringui bei turinio gerinimui, Facebook svetainėje talpinamai reklamai ir kt., už kurių naudojimą Bendrovė nėra atsakinga. Daugiau informacijos apie „Facebook“ ir Facebook „Messenger“ slapukus: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies

Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

VAIZDO STEBĖJIMAS

Siekdama užtikrinti Bendrovės turto saugumą, Bendrovė savo valdomose patalpose ir teritorijose vykdo fizinių lankytojų vaizdo stebėjimą. Vaizdo duomenų Bendrovėje tvarkymo teisinis pagrindas - tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų (turto apsaugos). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą Bendrovės lankytojai yra informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir kontaktine informacija, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą.

Bendrovės vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Į Bendrovės vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose lankytojai tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos. Vaizdo duomenys saugomi 72 valandas nuo jų užfiksavimo momento, nebent Bendrovės vadovo sprendimu tokie duomenys konkrečiu atveju turi būti saugomi ilgiau.

Detalesnius Bendrovės patalpų ir teritorijos stebėjimo, vaizdo duomenų tvarkymo reikalavimus nustato Bendrovės vadovo įsakymu patvirtintos Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės.

SUSIRAŠINĖJIMAS

Kai susisiekiate su Bendrove elektroniniu paštu, per Bendrovės Facebook paskyroje esančius susirašinėjimo įrankius, pranešimais telefonu (SMS, Viber, Whats App) ir Skype programa (Autodinaracing), Jūsų asmens duomenys (dominanti prekė/paslauga, atstovaujama įmonė, kontaktiniai duomenys, pranešimo turinys) yra tvarkomi tikslu atsakyti į užklausą ir pateikti prašomą informaciją. Bendrovė gali prašyti papildomos identifikavimo informacijos, jei tai būtina tinkamai privatumo apsaugai ar Bendrovės įsipareigojimams įvykdyti (pavyzdžiui, įgyvendinti Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises). Tokio asmens duomenų teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas su mumis susisiekti, kurį bet kada galite atšaukti, susisiekdami su Bendrove.

Bendrovė saugo tarpusavio susirašinėjimo medžiagą, kiek tai yra reikalinga siekiant Bendrovės savo teisėtų interesų (tinkamo klientų aptarnavimo, paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo ir pan.), taip pat siekdama imtis veiksmų sutarčiai sudaryti pagal Jūsų prašymą, bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip 5 metus nuo prašymo gavimo dienos.

KAM PERDUODAME JŪSŲ DUOMENIS

Privatumo politikoje nurodyti duomenys teisės aktų nustatyta tvarka gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms ir kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Bendrovę įpareigoja teisės aktai. Kiekvienu konkrečiu atveju duomenų gavėjui Bendrovė pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar kiek to reikalauja teisės aktai.

Bendrovės interneto svetainės lankytojų asmens duomenis Bendrovė gali perduoti IT sistemų priežiūros aptarnavimo specialistams, kiek tai yra reikalinga administruojant Bendrovės interneto svetainę, vykdant diegimo, profilaktinius ar gedimų šalinimo darbus.

Kiek tai yra reikalinga vykdant Bendrovės vaizdo stebėjimo sistemų diegimo, profilaktinius ar techninių gedimų šalinimo darbus, vaizdo duomenis Bendrovė gali leisti tvarkyti atitinkamas paslaugas teikiantiems asmenims. Vaizdo duomenų tvarkymui Bendrovėje gali būti pasitelkiami išoriniai duomenų tvarkytojai (pavyzdžiui, saugos tarnyba).

Susirašinėjimo metu gautų duomenų Bendrovė tretiesiems asmenims neperduoda, nebent jie yra reikalingi siekiant pareikšti arba apginti Bendrovės teisinius reikalavimus.

Privatumo politikoje nurodyti asmens duomenys tvarkomi tik Europos Sąjungos teritorijoje. Kilus poreikiui perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes Bendrovė užtikrins tinkamo lygio duomenų apsaugą, naudodama papildomas teisines priemones (pvz.: Europos Komisijos patvirtintus adekvatumo sprendimus, atskirą duomenų subjekto sutikimą duomenims perduoti ir pan.).

KOKIAS TEISES TURITE, BŪDAMAS DUOMENŲ SUBJEKTU

Bendrovės interneto svetainės ir fiziniai lankytojai turi šias su jų asmens duomenų apsauga susijusias teises, tiek kiek jų neriboja teisės aktai:

-      gauti informaciją apie Bendrovės tvarkomus jų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu Bendrovė juos tvarko;

-      kreiptis į Bendrovę su prašymu pataisyti asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, atšaukti savo duotą sutikimą Bendrovei rinkti ir tvarkyti lankytojo pateiktus asmens duomenis, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti;

-      kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, nesutikti, kad būtų tvarkomi lankytojo asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti aukščiau nurodytais tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

-      prašyti perkelti surinktus lankytojo duomenis;

-      teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).

Bendrovė nepriima automatizuotų sprendimų.

Bendrovė turi teisę bet kada pakeisti Privatumo politiką, išlaikydama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. Bendrovė informuoja lankytojus apie Privatumo politikos atnaujinimus interneto svetainėje pateikdama naują Privatumo politikos variantą ir nurodydama paskutinio atnaujinimo datą.

KONTAKTAI

Kilus kokių nors klausimų, komentarų, pasiūlymų ar nusiskundimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, prašome susisiekti su Bendrove el.paštu info@moto-centras.lt.

Užsakyti dalis